Meny

Del av det hydrologiska nätverket

Detta är en rinnsträcka eller en vattenyta i SMHI:s hydrologiska nätverk i SVAR. För sådana objekt gör man inga klassningar i VISS utan det sker på vattenförekomster, preliminära vattenförekomster och övrigt vatten. Nedan finns en länk till den vattenförekomst/preliminära vattenförekomst eller övrigt vatten den tillhör.

Del av Stora Myggsjön (Övrigt vatten)

Vattenversion

I följande versioner har detta objekt existerat
Ytvatten innan versionshantering 2011-05-09 12:09
SVAR_2010_2 2011-10-17 12:06
SVAR_2012_2 2012-11-08 09:07