Meny

ÖvervakningsstationEU_CD: SE661250-148780

Iresjön6940 mitt

Visa allt

Grundinformation

Ser du inte kartan? För muspekaren över kartrutan.
Beskrivning:
Myndighet Norra Östersjöns
Distriktsindelning: 3. Norra Östersjön
Övervakningsstationens EU_CD: SE661250-148780
SWEREF99 TM Nordlig: 6610612
SWEREF99 TM Östlig: 533211
RT 90 2,5 gon V - X: 6612500
RT 90 2,5 gon V - Y: 1487800
WGS84 Latitud: 59.632326
WGS84 Longitud: 15.588903
ETRS-89 Latitud: 59.63232
ETRS-89 Longitud: 15.5889
Vattenkategori: Sjö
Namn: Iresjön6940 mitt
Startår: 1974
Slutår: -
Huvudavrinningsområde: Norrström
Kommun: Köping - 1983
Län: Västmanland - 19
Vattenskikts version: Vattenförekomster övrigt vatten beslutade med MKN (2004 - 2009): Iresjön (SE661076-148803)
Vattenskikts version: Vattenförekomster övrigt vatten inklusive preliminära (2010-2015): Iresjön (SE661076-148803)
Associerade vatten:
Visa i stora kartan

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram som provtagnings stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län Kvicksilver i gädda 5873 Iresjön6940 mitt
SRK, Arbogaån Klorofyll och växtplankton i sjöar 6940 Iresjön6940 mitt
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar 6940 Iresjön6940 mitt

Övervakning av skyddade områden

Stationen övervakar följande skyddade områden

Skyddade områden på platsen

Övervakningsstationen ligger i följande skyddade områden. Denna information är framtagen via en GIS analys. OBS! Det är inte säkert att övervakningsstationen används för att följa upp statusen på det skyddade området. Se modul Övervakning av skyddade områden
EUID Namn Typ(er)
SECM002 Tillrinningsområde till avloppskänsligavatten kväve Avloppsvattendirektivet
SELK001 Avloppskänsliga vatten fosfor - inland Avloppsvattendirektivet

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår Datavärd    

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Arbogaån Klorofyll och växtplankton i sjöar Växtplankton   1 gång per år 1992 - SLU, Institutionen för vatten och miljö

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   1 gång per år 1992 - SLU, Institutionen för vatten och miljö
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   1 gång per år 1992 - SLU, Institutionen för vatten och miljö
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 1 gång per år 1992 - SLU, Institutionen för vatten och miljö
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   1 gång per år 1992 - SLU, Institutionen för vatten och miljö
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län Kvicksilver i gädda Prioriterade ämnen   annat 1974 - IVL Svenska Miljöinstitutet AB
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län Kvicksilver i gädda Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar annat 1974 - IVL Svenska Miljöinstitutet AB
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   1 gång per år 1992 - SLU, Institutionen för vatten och miljö
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   1 gång per år 1992 - SLU, Institutionen för vatten och miljö
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Försurning   1 gång per år 1992 - SLU, Institutionen för vatten och miljö
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   1 gång per år 1992 - SLU, Institutionen för vatten och miljö
Klicka här om du saknar någon information. Visa allt