Meny

Visa i stora kartan
Vattenskikts version: Vattenförekomster övrigt vatten beslutade med MKN (2004 - 2009)
Iresjön (SE661076-148803)
Vattenskikts version: Vattenförekomster övrigt vatten inklusive preliminära (2010-2015)
Iresjön (SE661076-148803)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:36 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Västmanland - 19
Kommun
Köping - 1983
Myndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Nedre Arbogaån
Startår
1974
Slutår
-
Koordinater
Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram som provtagnings stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län Kvicksilver i gädda 5873 Iresjön6940 mitt
SRK, Arbogaån Klorofyll och växtplankton i sjöar 6940 Iresjön6940 mitt
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar 6940 Iresjön6940 mitt

Övervakning av skyddade områden

Stationen övervakar följande skyddade områden

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår Datavärd    

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län Kvicksilver i gädda Prioriterade ämnen   annat 1974 - IVL Svenska Miljöinstitutet AB
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län Kvicksilver i gädda Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar annat 1974 - IVL Svenska Miljöinstitutet AB
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   1 gång per år 1992 - SLU, Institutionen för vatten och miljö
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   1 gång per år 1992 - SLU, Institutionen för vatten och miljö
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 1 gång per år 1992 - SLU, Institutionen för vatten och miljö
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   1 gång per år 1992 - SLU, Institutionen för vatten och miljö
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   1 gång per år 1992 - SLU, Institutionen för vatten och miljö
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   1 gång per år 1992 - SLU, Institutionen för vatten och miljö
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Försurning   1 gång per år 1992 - SLU, Institutionen för vatten och miljö
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   1 gång per år 1992 - SLU, Institutionen för vatten och miljö

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Arbogaån Klorofyll och växtplankton i sjöar Växtplankton   1 gång per år 1992 - SLU, Institutionen för vatten och miljö
SRK, Arbogaån Klorofyll och växtplankton i sjöar Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 1992 - SLU, Institutionen för vatten och miljö

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro länPrioriterade ämnen
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
SRK, ArbogaånFörsurning
Ljusförhållanden
Näringsämnen
Salthaltsförhållanden
Syrgasförhållanden
Växtplankton
Operativ övervakningRMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro länPrioriterade ämnen
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
SRK, ArbogaånFörsurning
Växtplankton

Särskild användning

Information om övervakningsstationen som skall rapporteras till EU
Särskild användning Särskild användnings klassning Version Datum

Grundvattenstationstyp

Okänd
Okänd

Internationella övervakningsnätverk

Okänd
Okänd
Okänd

Vattenuttag

Okänd
Okänd
Okänd
Okänd

Övrigt

Okänd
Okänd
Okänd