Meny

ÖvervakningsstationEU_CD: SE661000-145145

Fåsjön

Visa allt

Grundinformation

Ser du inte kartan? För muspekaren över kartrutan.
Beskrivning:
Myndighet Norra Östersjöns
Distriktsindelning: 3. Norra Östersjön
Övervakningsstationens EU_CD: SE661000-145145
SWEREF99 TM Nordlig: 6607672
SWEREF99 TM Östlig: 496909
RT 90 2,5 gon V - X: 6610000
RT 90 2,5 gon V - Y: 1451450
WGS84 Latitud: 59.607237
WGS84 Longitud: 14.945235
ETRS-89 Latitud: 59.60723
ETRS-89 Longitud: 14.94523
Vattenkategori: Sjö
Namn: Fåsjön
Startår: 1974
Slutår: -
Huvudavrinningsområde: Norrström
Kommun: Nora - 1884
Län: Örebro - 18
Vattenskikts version: Vattenförekomster övrigt vatten beslutade med MKN (2004 - 2009): Fåsjön (SE660520-145622)
Vattenskikts version: Vattenförekomster övrigt vatten inklusive preliminära (2010-2015): Fåsjön (SE660520-145622)
Associerade vatten:
Visa i stora kartan

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram som provtagnings stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar 6714 Fåsjön6714 väst
SRK, Arbogaån Klorofyll och växtplankton i sjöar 6714 Fåsjön6714 väst

Övervakning av skyddade områden

Stationen övervakar följande skyddade områden

Skyddade områden på platsen

Övervakningsstationen ligger i följande skyddade områden. Denna information är framtagen via en GIS analys. OBS! Det är inte säkert att övervakningsstationen används för att följa upp statusen på det skyddade området. Se modul Övervakning av skyddade områden
EUID Namn Typ(er)
SECM002 Tillrinningsområde till avloppskänsligavatten kväve Avloppsvattendirektivet
SELK001 Avloppskänsliga vatten fosfor - inland Avloppsvattendirektivet

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår Datavärd    

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Arbogaån Klorofyll och växtplankton i sjöar Växtplankton   1 gång per år 1974 - SLU, Institutionen för vatten och miljö

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   1 gång per år 1974 - SLU, Institutionen för vatten och miljö
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   1 gång per år 1974 - SLU, Institutionen för vatten och miljö
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 1 gång per år 1974 - SLU, Institutionen för vatten och miljö
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   1 gång per år 1974 - SLU, Institutionen för vatten och miljö
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   1 gång per år 1974 - SLU, Institutionen för vatten och miljö
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   1 gång per år 1974 - SLU, Institutionen för vatten och miljö
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Försurning   1 gång per år 1974 - SLU, Institutionen för vatten och miljö
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   1 gång per år 1974 - SLU, Institutionen för vatten och miljö
Klicka här om du saknar någon information. Visa allt