Meny

ÖvervakningsstationEU_CD: SE658960-148725

Ässingsån, Fellingsbro

Visa allt

Grundinformation

Ser du inte kartan? För muspekaren över kartrutan.
Beskrivning:
Myndighet Norra Östersjöns
Distriktsindelning: 3. Norra Östersjön
Övervakningsstationens EU_CD: SE658960-148725
SWEREF99 TM Nordlig: 6587717
SWEREF99 TM Östlig: 533034
RT 90 2,5 gon V - X: 6589600
RT 90 2,5 gon V - Y: 1487345
WGS84 Latitud: 59,4267571412457
WGS84 Longitud: 15,5822066677244
ETRS-89 Latitud: 59.42675
ETRS-89 Longitud: 15.58221
Vattenkategori: Vattendrag
Namn: Ässingsån, Fellingsbro
Startår: 1974
Slutår: -
Huvudavrinningsområde: Norrström
Kommun: Lindesberg - 1885
Län: Örebro - 18
Vattenskikts version: Vattenförekomster övrigt vatten beslutade med MKN (2004 - 2009): Ässingån mellan Lillån och Arbogaån (SE659226-148670)
Vattenskikts version: Vattenförekomster övrigt vatten inklusive preliminära (2010-2015): Ässingån mellan Lillån och Arbogaån (SE659226-148670)
Associerade vatten:
Visa i stora kartan

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram som provtagnings stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Kiselalger i vattendrag Ässingsån, Fellingsbro
SRK, Arbogaån Kiselalger i vattendrag 6075 Ässingsån, Fellingsbro
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag 6075 Ässingsån, Fellingsbro
SRK, Arbogaån Metaller i vattendrag 6075 Ässingsån, Fellingsbro

Övervakning av skyddade områden

Stationen övervakar följande skyddade områden

Skyddade områden på platsen

Övervakningsstationen ligger i följande skyddade områden. Denna information är framtagen via en GIS analys. OBS! Det är inte säkert att övervakningsstationen används för att följa upp statusen på det skyddade området. Se modul Övervakning av skyddade områden
EUID Namn Typ(er)
SECM002 Tillrinningsområde till avloppskänsligavatten kväve Avloppsvattendirektivet
SELK001 Avloppskänsliga vatten fosfor - inland Avloppsvattendirektivet

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår Datavärd    

Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Hydrologisk regim vattendrag   Fler än 20 gånger per år 1974 - SMHI

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden   6 gånger per år 1992 - SLU, Institutionen för vatten och miljö
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   6 gånger per år 1992 - SLU, Institutionen för vatten och miljö
SRK, Arbogaån Metaller i vattendrag Prioriterade ämnen   annat 2014 - SLU, Institutionen för vatten och miljö
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   6 gånger per år 1992 - SLU, Institutionen för vatten och miljö
SRK, Arbogaån Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen   annat 2014 - SLU, Institutionen för vatten och miljö
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 1992 - SLU, Institutionen för vatten och miljö
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Försurning   6 gånger per år 1992 - SLU, Institutionen för vatten och miljö
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 1992 - SLU, Institutionen för vatten och miljö
SRK, Arbogaån Metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   annat 2014 - SLU, Institutionen för vatten och miljö

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger   En gång 2008 2008 SLU, Institutionen för vatten och miljö
SRK, Arbogaån Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger   Var tredje år 2010 - SLU, Institutionen för vatten och miljö
Klicka här om du saknar någon information. Visa allt