Meny

ÖvervakningsstationEU_CD: SE658960-148725

Ässingsån, Fellingsbro

Visa allt

Grundinformation

Ser du inte kartan? För muspekaren över kartrutan.
Beskrivning:
Myndighet Norra Östersjöns
Distriktsindelning: 3. Norra Östersjön
Övervakningsstationens EU_CD: SE658960-148725
SWEREF99 TM Nordlig: 6587717
SWEREF99 TM Östlig: 533034
RT 90 2,5 gon V - X: 6589600
RT 90 2,5 gon V - Y: 1487345
WGS84 Latitud: 59,4267571412457
WGS84 Longitud: 15,5822066677244
ETRS-89 Latitud: 59.42675
ETRS-89 Longitud: 15.58221
Vattenkategori: Vattendrag
Namn: Ässingsån, Fellingsbro
Startår: 1974
Slutår: -
Huvudavrinningsområde: Norrström
Kommun: Lindesberg - 1885
Län: Örebro - 18
Vattenskikts version: Vattenförekomster övrigt vatten beslutade med MKN (2004 - 2009): Ässingån mellan Lillån och Arbogaån (SE659226-148670)
Vattenskikts version: Vattenförekomster övrigt vatten inklusive preliminära (2010-2015): Ässingån mellan Lillån och Arbogaån (SE659226-148670)
Associerade vatten:
Visa i stora kartan

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram som provtagnings stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Kiselalger i vattendrag Ässingsån, Fellingsbro
SRK, Arbogaån Kiselalger i vattendrag 6075 Ässingsån, Fellingsbro
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag 6075 Ässingsån, Fellingsbro
SRK, Arbogaån Metaller i vattendrag 6075 Ässingsån, Fellingsbro

Övervakning av skyddade områden

Stationen övervakar följande skyddade områden

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår Datavärd    

Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Hydrologisk regim vattendrag   Fler än 20 gånger per år 1974 - SMHI

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden   6 gånger per år 1992 - SLU, Institutionen för vatten och miljö
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   6 gånger per år 1992 - SLU, Institutionen för vatten och miljö
SRK, Arbogaån Metaller i vattendrag Prioriterade ämnen   annat 2014 - SLU, Institutionen för vatten och miljö
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   6 gånger per år 1992 - SLU, Institutionen för vatten och miljö
SRK, Arbogaån Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen   annat 2014 - SLU, Institutionen för vatten och miljö
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 1992 - SLU, Institutionen för vatten och miljö
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Försurning   6 gånger per år 1992 - SLU, Institutionen för vatten och miljö
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 1992 - SLU, Institutionen för vatten och miljö
SRK, Arbogaån Metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   annat 2014 - SLU, Institutionen för vatten och miljö

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger   En gång 2008 2008 SLU, Institutionen för vatten och miljö
SRK, Arbogaån Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger   Var tredje år 2010 - SLU, Institutionen för vatten och miljö
Klicka här om du saknar någon information. Visa allt