Meny

Visa i stora kartan
Vattenskikts version: Vattenförekomster övrigt vatten beslutade med MKN (2004 - 2009)
Ässingån mellan Lillån och Arbogaån (SE659226-148670)
Vattenskikts version: Vattenförekomster övrigt vatten inklusive preliminära (2010-2015)
Ässingån mellan Lillån och Arbogaån (SE659226-148670)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 13:17 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Örebro - 18
Kommun
Lindesberg - 1885
Myndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Nedre Arbogaån
Startår
1974
Slutår
-
Koordinater
Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram som provtagnings stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn Länk till mätdata
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Kiselalger i vattendrag Ässingsån, Fellingsbro
SRK, Arbogaån Kiselalger i vattendrag 6075 Ässingsån, Fellingsbro
SRK, Arbogaån Metaller i vattendrag 6075 Ässingsån, Fellingsbro
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag 6075 Ässingsån, Fellingsbro

Övervakning av skyddade områden

Stationen övervakar följande skyddade områden

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger   En gång 2008 2008
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger En gång 2008 2008
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag En gång 2008 2008
SRK, Arbogaån Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger   Var tredje år 2010 -
SRK, Arbogaån Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger Var tredje år 2010 -
SRK, Arbogaån Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag Var tredje år 2010 -

Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Hydrologisk regim vattendrag   Fler än 20 gånger per år 1974 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden   6 gånger per år 1992 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   6 gånger per år 1992 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   6 gånger per år 1992 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 1992 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Försurning   6 gånger per år 1992 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 1992 -
SRK, Arbogaån Metaller i vattendrag Prioriterade ämnen   annat 2014 -
SRK, Arbogaån Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen   annat 2014 -
SRK, Arbogaån Metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   annat 2014 -

Särskild användning

Information om övervakningsstationen som skall rapporteras till EU
Särskild användning Särskild användnings klassning Version Datum

Grundvattenstationstyp

Okänd
Okänd

Internationella övervakningsnätverk

Okänd
Okänd
Okänd

Vattenuttag

Okänd
Okänd
Okänd
Okänd

Övrigt

Okänd
Okänd
Okänd