Meny

ÖvervakningsstationEU_CD: SE656984-141831

Grundinformation

Ser du inte kartan? För muspekaren över kartrutan.
Beskrivning:
Myndighet  
Distriktsindelning: 5. Västerhavet (nationell del)
Övervakningsstationens EU_CD: SE656984-141831
SWEREF99 TM Nordlig: 6567132
SWEREF99 TM Östlig: 464273
RT 90 2,5 gon V - X: 6569840
RT 90 2,5 gon V - Y: 1418310
WGS84 Latitud: 59.241689
WGS84 Longitud: 14.373746
ETRS-89 Latitud: 59.24168
ETRS-89 Longitud: 14.37374
Vattenkategori: Sjö
Namn: Gryten
Startår: 1987
Slutår: -
Huvudavrinningsområde: Göta älv
Kommun: Degerfors - 1862
Län: Örebro - 18
Vattenskikts version: Vattenförekomster övrigt vatten beslutade med MKN (2004 - 2009):  
Associerade vatten:
Visa i stora kartan

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram som provtagnings stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län Kvicksilver i gädda 6591 Gryten

Övervakning av skyddade områden

Stationen övervakar följande skyddade områden

Skyddade områden på platsen

Övervakningsstationen ligger i följande skyddade områden. Denna information är framtagen via en GIS analys. OBS! Det är inte säkert att övervakningsstationen används för att följa upp statusen på det skyddade området. Se modul Övervakning av skyddade områden
EUID Namn Typ(er)
SECM002 Tillrinningsområde till avloppskänsligavatten kväve Avloppsvattendirektivet
SELK001 Avloppskänsliga vatten fosfor - inland Avloppsvattendirektivet

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår Datavärd    

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län Kvicksilver i gädda Prioriterade ämnen   Var tionde år 1987 - IVL Svenska Miljöinstitutet AB
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län Kvicksilver i gädda Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var tionde år 1987 - IVL Svenska Miljöinstitutet AB

Särskild användning

Information om övervakningsstationen som skall rapporteras till EU
Särskild användning Särskild användnings klassning Version Datum Visa bedömning

Grundvattenstationstyp

Brunn Okänd  
Källa Okänd  

Internationella övervakningsnätverk

EIONET rapporteringsskyldighet Okänd  
HELCOM-station Okänd  
OSPAR-station Okänd  

Vattenuttag

Annat vattenuttag Okänd  
Bevattningsuttag Okänd  
Dricksvattenuttag Okänd  
Industriuttag Okänd  

Övrigt

Grundvattenstation för statusövervakning Okänd  
Interkalibreringsstation Okänd  
Referensstation Okänd