Meny

ÖvervakningsstationEU_CD: SE651884-144722

Vättern - DuvfjärdenInaktiv övervakningsstation

Visa allt

Grundinformation

Ser du inte kartan? För muspekaren över kartrutan.
Beskrivning:
Myndighet Södra Östersjöns
Distriktsindelning: 4. Södra Östersjön
Övervakningsstationens EU_CD: SE651884-144722
SWEREF99 TM Nordlig: 6516508
SWEREF99 TM Östlig: 493782
RT 90 2,5 gon V - X: 6518840
RT 90 2,5 gon V - Y: 1447220
WGS84 Latitud: 58.788512
WGS84 Longitud: 14.892444
ETRS-89 Latitud: 58.78851
ETRS-89 Longitud: 14.89243
Vattenkategori: Sjö
Namn: Vättern - Duvfjärden
Startår: 1986
Slutår: 1986
Huvudavrinningsområde: Motala ström
Kommun: Askersund - 1882
Län: Örebro - 18
Vattenskikts version: Vattenförekomster övrigt vatten beslutade med MKN (2004 - 2009): Vättern - Duvfjärden (SE651884-144722)
Vattenskikts version: Vattenförekomster övrigt vatten inklusive preliminära (2010-2015): Vättern - Duvfjärden (SE651884-144722)
Associerade vatten:
Visa i stora kartan

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram som provtagnings stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län Kvicksilver i gädda 8411 Vättern - Duvfjärden

Övervakning av skyddade områden

Stationen övervakar följande skyddade områden

Skyddade områden på platsen

Övervakningsstationen ligger i följande skyddade områden. Denna information är framtagen via en GIS analys. OBS! Det är inte säkert att övervakningsstationen används för att följa upp statusen på det skyddade området. Se modul Övervakning av skyddade områden
EUID Namn Typ(er)
SECM002 Tillrinningsområde till avloppskänsligavatten kväve Avloppsvattendirektivet
SE0240045 Norra Vätterns skärgård Natura 2000 SPA Fågeldirektivet
Natura 2000 SCI Habitatdirektivet
SELK001 Avloppskänsliga vatten fosfor - inland Avloppsvattendirektivet
SEFI1013 Vättern Fiskvatten

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår Datavärd    

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län Kvicksilver i gädda Prioriterade ämnen   - 1986 1986 IVL Svenska Miljöinstitutet AB
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län Kvicksilver i gädda Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar - 1986 1986 IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Klicka här om du saknar någon information. Visa allt