Meny

ÖvervakningsstationEU_CD: SE651099-142774

St Trehörningen utlo

Visa allt

Grundinformation

Ser du inte kartan? För muspekaren över kartrutan.
Beskrivning:
Myndighet Södra Östersjöns
Distriktsindelning: 4. Södra Östersjön
Övervakningsstationens EU_CD: SE651099-142774
SWEREF99 TM Nordlig: 6508427
SWEREF99 TM Östlig: 474407
RT 90 2,5 gon V - X: 6510990
RT 90 2,5 gon V - Y: 1427740
WGS84 Latitud: 58.715231
WGS84 Longitud: 14.558182
ETRS-89 Latitud: 58.71522
ETRS-89 Longitud: 14.55818
Vattenkategori: Sjö
Namn: St Trehörningen utlo
Startår: 1979
Slutår: -
Huvudavrinningsområde: Motala ström
Kommun: Laxå - 1860
Län: Örebro - 18
Vattenskikts version: Vattenförekomster övrigt vatten beslutade med MKN (2004 - 2009): Stora Trehörningen (SE651099-142774)
Vattenskikts version: Vattenförekomster övrigt vatten inklusive preliminära (2010-2015): Stora Trehörningen (SE651099-142774)
Associerade vatten:
Visa i stora kartan

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram som provtagnings stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Pp202 St Trehörningen utlo
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län Kvicksilver i gädda 4832 St Trehörningen utlo
RMÖ, Provfiske, Örebro län Mörtkontrollfiske i sjöar St Trehörningen utlo

Övervakning av skyddade områden

Stationen övervakar följande skyddade områden

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår Datavärd    

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Provfiske, Örebro län Mörtkontrollfiske i sjöar Fisk   En gång 2003 2003 SLU, Institutionen för akvatiska resurser

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   2 gånger per år 1992 - SLU, Institutionen för vatten och miljö
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 2 gånger per år 1992 - SLU, Institutionen för vatten och miljö
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län Kvicksilver i gädda Prioriterade ämnen   Var tionde år 1979 - IVL Svenska Miljöinstitutet AB
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län Kvicksilver i gädda Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var tionde år 1979 - IVL Svenska Miljöinstitutet AB
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 1992 - SLU, Institutionen för vatten och miljö
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 1992 - SLU, Institutionen för vatten och miljö
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning   2 gånger per år 1992 - SLU, Institutionen för vatten och miljö
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning pH 2 gånger per år 1992 - SLU, Institutionen för vatten och miljö
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 1992 - SLU, Institutionen för vatten och miljö
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger var sjätte år 2016 - SLU, Institutionen för vatten och miljö
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 2 gånger var sjätte år 2016 - SLU, Institutionen för vatten och miljö
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 2 gånger var sjätte år 2016 - SLU, Institutionen för vatten och miljö
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 2 gånger var sjätte år 2016 - SLU, Institutionen för vatten och miljö
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 2 gånger var sjätte år 2016 - SLU, Institutionen för vatten och miljö
Klicka här om du saknar någon information. Visa allt