Meny

Senaste nytt

 • Begränsad support

  2014-07-17

  Under veckorna 30-32 har VISS begränsad support så en del ärenden kan ta längre tid.

  Ha en skön sommar!

  VISS administratörerna

 • Förändringar i VISS - första uppdatering är gjord!

  2014-06-12

  Just nu pågår ett arbete med att förbättra VISS för dig som användare. Några av förändringarna som har skett idag, presenteras nedan. Kom gärna med synpunkter! 

  Flikarna i toppmenyn

  Startfliken tas bort. Du kan istället komma tillbaka till startsidan genom att klicka på VISS-loggan. Vi håller på att se över flikarna i toppmenyn (Start, Karta, Uttag, Om VISS). Under hösten satsar vi på att lägga till nya flikar så att det ska bli lättare att hitta det du söker.

  dump1(1).jpg

  Sökfunktionen

  Träfflistan på snabbsöksfunktionen har fått ett tydligare utseende, den kommer att utvecklas vidare under året.

  dump2.jpg

  Avancerad sök har förändrat utseende för att det ska vara mer överskådligt. Annars är informationen densamma. Under fliken åtgärdsbibliotek går det att söka allmän information om vilka sorters åtgärdskategorier som vattenförvaltningen jobbar med. Under fliken åtgärder kan du söka efter faktiska åtgärder som planeras, genomförs eller är möjliga att genomföra.

  dump3.jpg

  Områdesstatistik

  Numera finns en karta som visar området.

  dump4.jpg

  Uttag – när du ska hämta data från VISS

  Informationen under fliken Uttag har fått ett tydligare utseende. När du ska exportera kommer det att vara tydligare vilka val du kan göra. Det kommer även finnas möjlighet att ladda upp en lista med ID-nummer för att exportera ut de valda objekten.

  dump5.jpg

  Karta

  Vill du söka efter närmaste vatten via din mobil är detta nu möjligt. Genom att klicka på fliken karta så får du upp en ny knapp där du kan få närmaste vatten via mobilens GPS. Här visas en skärmdump hur det ser ut in din mobil:

  dump6.jpg

  VISS-Hjälp och övriga hjälpsystem

  När du behöver veta mer om ord och begrepp som finns i VISS, ska det bli enklare att hitta till VISS-Hjälp. Till VISS-Hjälp kommer du  genom att klicka på frågetecknet som står i anslutning till det begrepp du vill veta mer om. Då kommer du direkt till rätt sida i VISS-Hjälp. Du kan även komma till VISS-Hjälp om du går till fliken Om VISS.

  Det kommer även att finnas en hjälpikon i form av ett i med kortfattad information. Det är bara att klicka på i:et, så dyker texten upp direkt i VISS.

  Länk till VISS-Hjälp.

  För dig som är inloggad och arbetar med innehållet i VISS

  Ny och tydligare design under fliken Insättning och de sidor som ligger där.

  Bedömningar har bytt namn till statusklassningar.

  Dump7.jpg

  Har ni synpunkter på de förändringar som har gjorts, tar vi tacksamt emot dem.
  Vi gör ju detta för er skull, så då är det bra att veta vad ni tycker om det!

  Nästa planerade uppdatering kommer troligen ske någon gång i september/oktober.

   

  Vänliga hälsningar

  VISS Center

  Kontakt: viss_support@lansstyrelsen.se

   

   

 • Förändringar i VISS

  2014-06-11

  Just nu pågår ett arbete med att förbättra VISS för dig som användare. Några av förändringarna sker succesivt under dagen den 12 juni. Det är mest utseendemässiga förändringar som ska göra det enklare för dig som användare att hitta det du söker. Mer information om förändringarna som gjorts kommer under morgondagen.

 • Nya funktioner på områdesstatistik

  2014-05-02

  Under områdesstatistik är det nu möjligt att se statistik på miljöproblem och påverkanskällor. Här finns sökfunktionen: http://viss.lansstyrelsen.se/Search.aspx?searchType=Areas

  Vill du exportera andra parametrar - gå till uttag - statistikexporter: http://viss.lansstyrelsen.se/Exports.aspx?pluginType=StatisticExport&pluginGuid=01E8EEA2-8F6F-4424-B195-74B949C47238

 • Nyheter i VISS-kartan

  2014-04-17

  VISS-kartan har uppdaterats och gruppen Senaste klassningar har bytt namn till Statusklassningar och bedömningar 2010-2015. I gruppen visas nu endast klassningar som lagts in under den här cykeln av vattenförvaltningen. I Statusklassningar och bedömningar 2010-2015 finns nu även grupper som visar tillförlitlighet för kemisk och ekologisk status samt påverkanskällor.

  Gruppen Åtgärder och påverkan har uppdaterats så att Åtgärder i VISS har fått en förbättrad symbologi. Åtgärdsplatser och effektplatser är nu grupperade på åtgärdskategorier samt om det är möjliga, planerade eller genomförda åtgärder som visas.

  Under Administrativa områden finns län tillagt som ett eget skikt som går att tända och släcka i
  kartan.

  / VISS-administratörerna

 • Uppdatering 4/5

  2014-03-04

  Mellan 8.00-9.00 kommer vi uppdatera VISS och VISStest.

  Så vissa strörninga kan ske under denna period.

   

  /VISSadministratöerna

 • Drifstörningar ikväll!

  2014-01-30

  Ikväll mellan kl 20.00 och 22.00 kan det vara mindre driftsstörningar i VISS pga uppdateringar

  /VISSadministratörerna

 • Webbutbildning om hur importmallen fungerar för MKN

  2014-01-28

  Lär dig hur importmallen för Miljökvalitetsnormer (MKN) fungerar rent tekniskt. Vi erbjuder tre tillfällen via lync, den 6/2, den 11/2 och den 12/2

  Utbildningen vänder sig till dig som arbetar på beredningssekretariat eller en Vatttenmyndighet.

  Gå in på VISS-Hjälpen för mer information och anmälan.

   

 • Geografiska regioner i kartan

  2014-01-27

  Nu finns det ett nytt skikt i kartan under gruppen Typindelning som heter SGU Geografiska regioner.

  Det visar områden med likartade storskaliga naturförutsättningar vad gäller berggrundens beskaffenhet och jordarternas egenskaper.

  / VISS-administratörerna

 • Viktig inforamation!

  2014-01-27

  På onsdag 29/1 mellan kl 8.00 och 10.00 kommer VISS vara nere pga hårdvara och mjukvare uppdateringar.

  VISS-administratörerna

 • Finska klassningar i kartan

  2013-12-09

  Nu går det att se finska klassningar i VISS-kartan!

  Det finns två nya grupper i kartan som visar ekologisk status för ytvatten och riskbedömning för grundvatten från Finland. Än så länge är legenderna på finska, men färgerna för klassningarna har likadan uppbyggnad som de svenska. Tjänsterna finns i gruppen "Karttjänster (WMS)" och ligger nedanför de norska i kartan.

  Datat som visas är alltid aktuellt då det är WMS-tjänster som nyttjas. En nackdel är att det inte går att söka i tjänsterna på det sätt som man kan göra i vanliga lager såsom t.ex. i de svenska klassningarna. Men det går att infoklicka i lagren, informationen är dock på finska.

 • Viktig information om inte kartan startar

  2013-12-04

  Igår kväll den 3/12 byttes bakgrundskartan ut i VISS.  Om du får ett långt felmeddelande när du försöker starta kartan måste du rensa webbläsarens cache, det behöver endast göras en gång.

  Om du har Internet Explorer trycker du F12, sedan klickar du på "Cache" och därefter "Rensa webbläsarens cache för domänen". Klicka på Ja, stäng med F12 igen och starta om webbläsaren.     

  Om du har Chrome klickar du "Ctrl-H", klicka "Ta bort webbinformation" och i det nya fönstret fungerar de förvalda kryssen - klicka "Rensa webbinformation"

  För övriga webbläsare görs motsvarande rensning av cachen, se webbläsarens hjälp.      

 • Byte av bakgrundskarta idag efter kl 17 - äntligen!

  2013-12-03

  Idag den 3/12 efter kl 17 kommer bakgrundkartan i stora kartan (fliken Karta) att ersättas med en ny och uppdaterad karttjänst från Lantmäteriet. Tjänsten ger tillgång till en topografisk webbkarta som är anpassad för skärmvisning. Kartinformationen visas med en harmoniserad kartografi mellan skalorna. Enligt LM uppdateras skalområden upp till 1:20 000 minst dygnsvis och skalområden över 1:20 000 uppdateras minst kvartalsvis. Läs mer på LM sidor om tjänsten, där finns produktbeskrivning samt teckenförklaring.  

  En stor fördel med denna bakgrundskarta är att den visar gränsområdena mellan Sverige, Norge och Finland på ett bättre sätt. Detta gör att WMS-tjänsterna från våra grannländer fungerar betydligt bättre. 

  Den "lilla kartan" som visas när man t.ex. söker och visar en vattenförekomst kommer också att uppdateras med den nya karttjänsten. Detta görs dock inte nu då det återstår några anpassningar som måste göras innan bytet kan göras. 

   

   

 • Dammregistret uppdaterat

  2013-11-28

  Nu är Dammregistret från SMHI uppdaterat i VISS-kartan.
  Det ligger under gruppen Åtgärder och påverkan.

  / VISS-administratörerna

 • Hur mår våra vatten?

  2013-11-28

  Inom EU genomför nu alla medlemsländer för andra gången statusklassningen. I november började länsstyrelserna att lägga in förslag på nya bedömningar av länens vatten i VISS.

  För att kunna ta vara på och skydda vårt vatten behöver vi kunskap. Vi behöver veta hur vattnet mår idag, vilken status vattnet har, men även vad som påverkar vattnet negativt och vad vi kan göra åt det. Statusklassningen är ett verktyg i detta arbete.

  Alla större sjöar och vattendrag och kustvatten kartläggs och klassas enligt en femgradig skala, från dålig till hög status.  Även grundvatten och kustvatten ingår i kartläggningen.

  De nya bedömningarna kommer att ligga som arbetsmaterial under 2014. De kommer bland annat att ligga till grund för det åtgärdsprogram som beslutas av vattendelegationen i december 2015. Under 2014 och 2015 kommer materialet samverkas och samrådas med alla som berörs.

  Om du vill se de fastställda och gällande bedömningarna från 2009 kan du i VISS för respektive parameter klicka på förstoringsglaset till höger om bedömningen och gå in under tidigare motiveringar.

  I kartan i VISS kan du välja mellan att visa ”Senaste klassningar och bedömningar” eller ”Miljökvalitetsnormer och klassningar, beslutade 2009”.

 • Spara som pdf

  2013-11-20

  Nu har den "gamla" formatet spara som pdf tagits bort och ersatts helt
  av den som funnits ett tag som beta. Detta beror på att en del saker inte kom
  ut i den gamla pdf rapporten och den skulle ändå avvecklas.

  /VISS-administratörerna  

 • Värdefulla vatten i VISSkartan

  2013-11-06

  Nu finns Värdefulla vatten i VISSkartan. Dessa finns under rubriken Värdefulla vatten HaV (WMS)

   

  /VISS administratörerna

 • Potentiellt föreorenade områden

  2013-11-06

  Nu finns potentiellt förorenade områden i VISSkartan. Man i hittar kartlagret under gruppen Åtgärder och Påverkan. Lagret heter Lst Potentiellt förorenade områden.

  /VISS administratörerna

 • Förändring på export

  2013-11-06

  På vatten exporten XVII-Statusbedömninssammanställning så har vi plockat bort miljöproblem och påverkanskällor pga att de var felaktiga. Men de kommer åter att finnas att få ut den efter uppdateringen den 14/11 och då med den nya strukturen.

  /VISS-administratörerna

 • Utbildningar om åtgärdshantering i VISS

  2013-10-29

  Kursen vänder sig till handläggare på länsstyrelserna och vattenmyndigheterna som ska arbeta med åtgärder och åtgärdsprogram.

  Vi visar hur du registrerar en åtgärd manuellt och hur du importerar åtgärder och ändrar i åtgärder som finns. Du kommer även att lära dig hur du kan markera åtgärder som ska vara med i ÅP-underlag, i åtgärdsprogrammet med mera.

  För att kunna vara med på ett utbildningspass krävs att du har Lync och ett headset till din dator.  Alla pass är kostnadsfria.

  Mer information och anmälan finns på VISS-Hjälp.

 • Arbetet med att lägga in åtgärder i VISS är i gång!

  2013-10-29

  Nu har arbetet med att lägga in åtgärder i VISS påbörjats. Länsstyrelserna har i uppdrag att ta fram detta som underlag för de kommande åtgärderna. Åtgärdsunderlaget ska vara till stöd i arbetet med vattenförvaltningen och den regionala åtgärdsplaneringen. På vattenmyndigheternas webbplats kan du läsa mer om åtgärder. Här finns även en praktisk handledning av och teknisk dokumentation över åtgärdsplaneringen i VISS. Länk till vattenmyndigheternas sida om åtgärder.

 • Driftstörningar VISS-kartan under helgen 12-13/10

  2013-10-11

  Under lördag-söndag 12-13/10 kommer IT-enheten att genomföra omfattande service på nätverket och det kan då uppkomma större eller mindre driftstörningar i VISS-kartan. 

 • Förändring på Områdesstatistiksidorna

  2013-10-09

  På Områdesstatistik sidorna har man sett en översikt av miljöproblemen i det aktuella området. På grund av tekniskt ombyggnation så uppdateras inte miljöproblemen. I och med att statusklassningen pågår så väljer vi att ta bort denna information så att inte det blir visledande information. Vi kommer lägga tillbaka miljöproblem när vi har tekniskt fixat till det.

  VISS-administratörerna

 • Grundvatten arealer uppdaterade

  2013-10-07

  Nu visar Grundvatten arealerna rätt och arealstatistiken blir nu rätt.

   

  VISS_administratörerna

 • Omstrukturering hydromorfologi

  2013-09-11

  På grund av införandet av Havs och vattenmyndighetsnens nya bedömningsgrunder för hydromorfologi och lite tekniska begränsningar i VISS så kommer det se lite lustigt ut under de Hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna på sjöar, vattendrag, övergångsvatten och kustvatten de närmsta veckorna. Men vi åter kommer när strukturen är helt klar.

  VISS-administratörerna

 • Preliminära urbergsförekomster i kartan

  2013-09-09

  Nu finns de preliminära urbergsförekomsterna i VISS-kartan under gruppen "Senaste klassningar och bedömningar".

  /VISS-administratörerna

 • Nytt skikt i VISS-kartan

  2013-09-02

  Nu finns ett skikt med områden som är utpekade som riksintressen för skyddade vattendrag enligt 4 kap. 6 § miljöbalken i kartan. Det ligger under gruppen "Skyddade områden - miljöbalken".

 • Åtgärdsområden vatten i VISSkarta

  2013-08-16

  Nu är Vattenmyndighternas Åtgärdsområden komplett över hela landet. Gränserna hittar ni i VISSkartan under rubriken "Administrativa områden"

  /VISS-administratörerna

 • Bättre information på Norska klassningar

  2013-08-15

  I VISSkartan presenterar vi Norska statusklassningar under rubriken "Statusklassningar Norge (WMS)". Tjänsten är nu uppdaterad så att man får fram teckenförklarning och bättre attribut information när man klickar på infoknappen på ett objekt.

  /VISS-administratörerna

 • Fel areal på grundvatten

  2013-07-05

  Vi har upptäckt att arealerna på grundvattenförekomsterna är felaktiga.

  Felet består i att värdena är i m2 och inte i km2 som det står. Så dela värdet med 1 000 000 så blir det rätt.

  Vi vet inte när vi kan sjustera detta men vi återkommer när det är åtgärdat.

  texten uppdaterad: 2013-07-05 kl. 09:00

  /VISS administratörerna

 • VISS öppna API

  2013-06-28

  VISS API (Application Programming Interface)

  Nu finns VISS öppna API! Här kan man få ut i princip all information som finns i VISS på ett maskinläsbart sätt som kan användas i andra applikationer.

  Mer information hur man gör finns på API sidan www.viss.lansstyrelsen.se/api

  Här kan du läsa mer om villkor för användning.

 • Nya grundvatten i VISS

  2013-06-27

  Preliminära Sand och grus grundvattenförekomsterna går nu att söka ut i databasen (har funnits i kartan ett tag) 170 st

  Preliminära kristalint berg finns nu i databasen och går nu att sök ut men finns inte i kartan ännu 139 st. Vi återkommer när de finns i kartan

  /VISS-administratörerna

 • Anlagda våtmarker i kartan

  2013-06-12

  Under gruppen Åtgärder och Påverkan finns nu anlagda våtmarker från SMHI tillgängligt. Läs mer om våtmarkerna på SMHI:s sidor: http://vattenweb.smhi.se/wetlands/

 • Vad tycker du om VISS?

  2013-06-11

  Vi genomför nu en undersökning av du tycker om VISS. I VISS finns mycket information på olika nivåer. Många människor är inne i systemet och söker information av olika anledningar. Därför är det viktigt för oss att veta hur just du upplever systemet. Vi behöver din hjälp för att bli bättre!

  Länk till enkät: https://docs.google.com/forms/d/1Av-D3c-psnmpZVf9l9Hrde1EyrO9dOpOj6CmzuDGTA8/viewform

   

   

 • Nyheter VISS-kartan

  2013-04-04

  Ett nytt lager - badvattendirektivet finns tillgängligt under gruppen "Övervakningsstationer - Skyddade områden". Det är EU-bad som visas, i Sverige räknas bad med mer än 75-100 badande per dag som EU-bad. Läs mer på http://badplatsen.smittskyddsinstitutet.se/. Baden finns också tillgängliga i WMS-tjänsten med övervakningsstationer, adressen finns på sidan  http://gis.lst.se/lstgis/wms.asp

  Under gruppen Åtgärder och Påverkan finns dammregistret från SMHI tillgängligt. Läs mer om registret på SMHI:s sidor: http://www.smhi.se/klimatdata/hydrologi/sjoar-och-vattendrag/ladda-ner-data-fran-svenskt-vattenarkiv-1.20127

   

 • Ev driftstörningar 5/4 efter kl 18

  2013-04-03

  På grund av uppdatering av hårdvaran på en server på VISS på fredag 5/4 mellan 18:00 och 22.00. Under denna period kan det eventuellt uppstå drifstörningar.

  /Viss administratörerna

 • Se norska klassningar i kartan

  2013-03-19

  Nu går det att se norska klassningar i VISS-kartan!

  Genom samarbete med Norges vassdrags- og energidirektorat är det nu möjligt att se statusklassningar direkt från det norska systemet Vann-net . Det finns också en ny tjänst ”Administrativa områden Norge (WMS)” som visar Norges indelningar i vannområde, vannregion samt vannregionmyndighet.

  Datat som visas är alltid aktuellt då det är WMS-tjänster som nyttjas. En nackdel är att det inte går att söka i tjänsterna på det sätt som man kan göra i vanliga lager såsom t.ex. i de svenska klassningarna.  Det går dock att infoklicka t.ex. en norsk sjö och genom att klicka på länken kan man se sjönamn mm.

  Vannnett.png

  Nitratkänsliga områden är uppdaterade

  Områden känsliga för växtnäringsläckage, dvs nitratkänsliga områden (finns under Skyddade områden enligt VFF) är uppdaterade enligt det nya beslutet från Jordbruksverket.  För att kunna jämföra med den gamla utbredningen finns den äldre versionen tillgänglig under det nya grupplagret  ”Äldre versioner av skyddade områden”.

  Nitrat.png

 • VISS får utvecklat referensbibliotek

  2013-03-06

  Referensbiblioteket i VISS är en samling av referensdokument som används som stöd vid statusbedömningar, övervakning, åtgärdsplanering och åtgärdsbibliotek. Under början av året har det utvecklats en ny version av referensbiblioteket. Syftet är att förbättra sökfunktioner och användningen av referenserna. Med den nya versionen får biblioteket också ett enhetligt utseende.

   Några förändringar

  • Mer metadata om referensen i VISS.
  • Fler sökmöjligheter efter referenser i biblioteket i VISS.
  • En ny importmall tas fram för att förenkla inmatningen.
  • Vissa fält blir obligatoriska att fylla i.
  • Olika grupper får olika behörighet att redigera referenserna.
  • En varningsfunktion utvecklas som innebär att användaren får en varning om man försöker lägga in en referens som redan är inlagd. Man får också ett varningsmeddelande om man vill ta bort en referens som används i en klassning eller på annat sätt i VISS.
 • VISS avstängt 28/3

  2013-03-06

  Under torsdagen 28/3 mellan 08:00 och 09:00 kommer VISS att vara avstängt då det genomförs en uppdatering av VISS. Vi ber om ursäkt för de ev störningar som detta innebär.

 • VISS-utbildningar på YouTube

  2013-02-15

  Vattenmyndigheterna i samverkan har startat en Youtube- kanal där filmer från bland annat VISS-utbildningar kommer att läggas ut.

  Förutom VISS-utbildningarna kommer du även att hitta informationsfilmer om olika delar av vattenförvaltningen på kanalen.

  Vi hoppas på detta sätt kunna hjälpa och inspirera fler i arbetet med vattenförvaltningen.

  Direktlänk till sidan för Vattenmyndigheterna i samverkan på YouTube.

 • HELCOM WMS-tjänst i drift

  2013-02-05

  Nu fungerar HELCOMS WMS-tjänst åter i VISS-kartan. Vi beklagar att det har varit problem med tjänsten. 

 • Övervakningsstationer som WMS-tjänst

  2013-02-04

  Nu finns VISS övervakningsstationer som en WMS-tjänst.

  Adressen  till tjänsten hittar ni på http://www.gis.lst.se/lstgis/wms.asp

   

 • Vadringshinder för fisk i VISSkartan

  2013-02-04

  Kartskikten finns under rubriken ”Åtgärder och Påverkan”, Lst Biotopkartering Vandringshinder och Lst Biotopkartering Vandringshinder för öring. Kartlagren visar vandringshinder som karterats vid biotopkarteringar (Biotopkartering - vattendrag, Länsstyrelsen i Jönköping Meddelande 2002:55) eller någon typ av vandringshinderkartering. Kartlagrena innehåller samma objekt men visar dem med lite olika skärning. Vandringshinder visar vilken typ av vandringshinder det är och vandringshinder för öring visar den bedömda möjligheten för öring att passera hindret (uppdelat på naturliga och artificiella vandringshinder). Skikten uppdateras just nu en gång i veckan med information från den Nationella Biotopkarteringsdatabasen.

  Vandringshindren finns även som WMS-tjänst. Adressen till tjänsten hittar ni på http://www.gis.lst.se/lstgis/wms.asp

   

  Observera följande vid användning:

  • Kartlagret är under uppbyggnad. Arbetet med att få in mer data i den nationella databasen pågår, och det finns vandringshinder även i de län där det idag är blankt. Det kan även finnas ytterligare hinder i vattendrag som inte karterats överhuvudtaget.
  • Genom att klicka på ett objekt med infosök får man fram all data som finns i databasen om just det objektet. Den direktlänk till databasen som finns för varje objekt fungerar för närvarande endast för användare på Länsstyrelserna. 

   

 • VISS uppdatering 1/2

  2013-01-31

  Fredagen 1/2 mellan 08.00 och 09.00 kommer VISS att vara nere pga en uppdatering.

 • HELCOM bugg i VISSkartan

  2013-01-09

  För närvarande (9/1) fungerar inte WMS-tjänsten HELCOM (WMS) i VISS-kartan. HELCOM:s kansli arbetar med att försöka lösa problemet, de uppskattar att tjänsten kan vara i drift igen någon gång under nästa vecka. Vi beklagar detta och hoppas på en snabb lösning.

 • Kan du inte gå in på ett vatten?

  2012-12-17

  Har du råkat ut för att du har klickat på det vattnet du var intresserad av och sedan inte kommit till det utan fått upp ett felmeddeladne istället. Då är du inte ensam.

  Under helgen har kommunikationen mellan hemsidan och servern varit väldigt dålig. Vi kommer att undersöka detta och försöka lösa problemet under dagen. Både hemsidan och servern fungerar och om du klickar på vattnet igen så brukar du komma in.

 • Nya skikt för åtgärder och påverkan i VISS-kartan

  2012-08-20

  Vatteninformationssystem Sverige (VISS) har fått två nya kartskikt under rubriken ”Åtgärder och Påverkan”, LST Åtgärder i Vatten och LST Åtgärder i Vatten – Fiskvägar. 

  Nya lager för åtgärder i VISS

  Uppdateringarna gör det möjligt att i VISS-kartan peka ut områden där det genomförts åtgärder i vatten och visar främst fysiska åtgärder. Skikten uppdateras just nu en gång i veckan med information från Havs och Vattenmyndigheten och Länsstyrelsernas databas Åtgärder i vatten och kommer under hösten att uppdateras oftare.

  Genom att välja en av ovanstående kategorier kan du få fram sökresultat med bland annat information om fiskutsättningar, hydrologiska restaureringar, biotopvårdsåtgärder och fiskvägar av olika slag.

  Bild ifrån VISS-kartan som visar teckenförklaring för Åtgärdsskikt

  Har du frågor kring användningen - kontakta: webmaster.viss@lansstyrelsen.se

 • Miljöövervakning i vatten nu ännu bättre i VISS-kartan

  2012-07-09

  I Vatteninformationssystem Svergie (VISS) har länsstyrelserna och nationella datavärdar kvalitetssäkrat och uppdaterat nästan 20 000 övervakningsstationer i både grundvatten, sjöar, vattendrag och kust. Uppdateringarna har gjort det möjligt att i VISS-kartan visa vad som övervakas på vilka stationer, vilket som ingår i internationell rapportering med mera.

   Bild från VISS-kartan, visar biologisk övervakning

  Du kan välja utifrån vilken kategori du vill visa upp stationerna. Ett exempel: du som är mest intresserad av biologiska kvalitetsfaktorer kan välja den gruppen och då bara visa vilka stationer som mäter makrofyter, bottenfauna, växtplankton etc. Se sidan övervakningssation i VISS. (expandera ”Övervakning”-> ”Övervakningsstationer” -> ”Övervakningsstationer kvalitetsfaktorer”->”Biologiska kvalitetsfaktorer”.

   Bild från VISS-kartan, visar legend för övervakning

  Eftersom en station kan genomföra mätningar med olika syften kan en station finnas med flera gånger i kartan. För att se de olika mätningarna som görs på en station kan du behöva tända och släcka de olika lagren i VISS.

  Kategorierna för övervakningsstationerna är:

  • Kvalitetsfaktorer, kemiska, biologiska och fysikalisk kemiska
  • Vattenkategorier
  • Skyddade områden
  • Internationell rapportering

  Varje kategori har ett eget lagerskikt. Man kan även se provtagningsstationer som är inaktiva.

   

  Har du frågor kring användningen – kontakta : webmaster.viss@lansstyrelsen.se

 • Lyssna på VISS

  2012-06-26

  Från fredag 29 juni är det möjligt att få texter på VISS upplästa genom lyssnatjänsten SpeakIT (Insipio). Detta är ett första beta-test av tjänsten som kan bli en permanent tjänst i VISS. Ni som prövar tjänsten får gärna komma med synpunkter om hur det fungerar för er och om det är något som underlättat ert besök på VISS. Synpunkter kan skickas till viss_support@lansstyrelsen.se
  SpeakIT hittar du i vänstra delen av menyn längst upp på varje sida, där står det ”lyssna” och en liten högtalarsymbol.

  Tjänsten SpeakIT tillhandahålls av Insipio och är en lösning som inte kräver att användarna laddar ner eller installerar någon programvara eller plugin till sin webbläsare. Tjänsten fungerar på alla datorer som har en internetförbildelse och ljudkort med högtalare.

 • Åtgärdsområden i kartan

  2012-04-27

  Vattenmyndigheternas åtgärdsområden finns nu som ett kartskikt i stora kartan. De hittas under Administrativa områden.

 • Uppdatering av VISS v15

  2012-04-02

  Torsdag 12/4, 08:00 - 09:00 kommer VISS att uppdateras med de senaste tekniska utvecklingarna.

  Under denna tid kan systemet och funktioner i VISS inte vara tillgängliga, men störningarna bör vara korta.

  /Viss-C

 • Förändringar i Vattenkartan

  2012-03-26

  Från och med den 27/3 kommer Ortofoton inte längre att finnas tillgängliga på VISS-kartan. Inzoomningen kommer att vara begränsad till skala 1:10 000.

  Detta beror på att Lantmäteriet har konstaterat att bland annat länsstyrelserna i vissa av sina externa tjänster tillhandahåller upphovsrättsskyddat material utöver vad licensen medger. Länsstyrelsens IT-enhet har därför sett det nödvändigt att göra en översyn av befintliga tjänster. Därav ovanstående förändringar i VISS-kartan

 • Nytt på vattensidan - MKN synligt

  2012-02-28


  När du klickat dig in på en vattenförekomst så kommer nu Miljökvalitetsnormen (MKN) för vattnet att synas. Förut dök den först upp i "visa allt vyn".
   
  Vill du se mer data, klicka på knapparna "visa allt" som finns uppe till höger och längst ner till vänster på sidan.

 • Statistikexporter - problem

  2012-02-17

  Under helgen 2012-02-18 till 2012-02-19 är det inte säkert att statistikexporterna för Land kommer att fungera till 100%. Detta då vi behöver göra uppdateringar av denna del pga tekniska problem.

  För mindre geografiska områden (tex Län, kommun, distrikt) ska det fungera utan problem.

 • Server underhåll

  2012-01-26

  Antingen på fredag 27/1 eller måndag den 30/1 mellan kl 07.30-08.00 kommer det ske lite serveruppdateringar. Så då kan VISS bete sig lite konstigt.

  MVH

  VISS-administratörerna

 • Utbildningar i VISS

  2012-01-20

  I mars under veckorna 11, 12 och 13 erbjuder vi en rad olika utbildningar i VISS för dig som arbetar på Länsstyrelsen. Passa på att uppdatera och fyll på dina kunskaper om VISS! Här kan du anmäla dig och läsa mer om de olika passen.

 • Uppdatering på torsdag

  2012-01-18

  Torsdag 19/1 kommer vi att uppdatera VISS mellan 8.00-9.00. Så vissa störninga kan ske under denna tid.

  Hälsningar

  VISS-administratörerna

 • Informationsmaterial om VISS

  2012-01-04

  Nu finns alla broschyrer, handledningar och foldrar om VISS samlade under filken Om VISS - informationsmaterial för att du som besökare lätt ska kunna hitta det.

  Länk till sidan med informationsmaterialet.

 • Uppdaterad handledning

  2011-12-29

  ?Nu finns den uppdaterade broschyren "Hitta ditt vatten - en handledning" att ladda ner.

 • Nytt data i kartan

  2011-12-02

  Nu finns det norska bakgrundskartor och data från HELCOM i kartan. Båda är WMS-tjänster vilket gör att man bara kan titta på data ej infoklicka eller få fram någon legend.

 • Uppdatering på fredag 25/11

  2011-11-23

  Fredag 25/11 mellan 8:00 - 9:00 kan det vara problem att komma åt VISS då det sker uppdateringar av systemet.

  I uppdateringarna så kommer det ske förändringar för bla:

  Områdesstatistik. En förändrad sida med nya grafer som komplement till tabellerna med möjlighet att få ut sammanvägd statistik för ytvatten. Statistikexporterna ligger numera under uttag.

  Exporter av övervakningsdata. Antalet exporter och hur de fungerar har gjorts om.

 • Driftstörningar i kartan

  2011-10-18

  Efter uppdateringarna som skedde den 17/10 är det fortfarande vissa driftstörningar på kartan på vattensidorna. Vi jobbar med det och hoppas problemet snart är löst.

  MVH

  VISS-administratörerna

 • Drift stopp på förmiddagen

  2011-10-17

  VISS och Kartjänsterna kommer vara ner under förmiddagen pga av en större uppdatering.

  Vi räknar med att allt är klart efter lunch.

  MVH

  VISS-administratörerna

 • 12/10 uppdatering av VISS

  2011-10-11

  Under förmiddagen den 12/10 kommer VISS att uppdateras och sidan kan vara tillfälligt nere.

  Mindre buggrättningar.

  MVH

  VISS-administratörerna

 • Störningar på VISS-Hjälp 10/9

  2011-09-07

  Lst IT har servicehelg, vilket innebär att VISS-Hjälp inte kommer att fungera optimalt på lördag mellan kolckan 14 och 18.

 • Ny uppdatering gör VISS ännu bättre!

  2011-07-01
  • Snabbsöken via förstasidan har förbättrats och ger fler och bättre sökträffar.
  •  På Natura 2000 områden under sidorna för skyddade områden så finns det nu en länk i rubriken till ViC natur med mer information om området.
  • Under fliken Övervakningsprogram kan man nu filtrera om man bara vill veta vilka stationer eller undersökningar som görs i ett visst område, till exempel kommun eller län.
  • Snabbfliken genvägar är borttagen på kartfliken för att den försvårade navigeringen.
  • På Uttagssidan har ett antal exporter gjorts om och fler möjligheter att filtrera har tillkommit, främst på miljöövervakingsdelen.
  • På provtagningsstations sidan kan man se om provtagningsstationen ligger i ett skyddat område rent fysikt.
 • Hur varm är din badplats?

  2011-07-01

  Badplatsen
  I VISS testas nu tjänsten Badplatser, där man kan se vilken kvalitet och temperatur som är uppmätts på badplatser runtom i landet. Informationen har kunnat bli möjlig tack vare Naturvårdsverket, Smittskyddsinstitutet och Sveriges kommuner.

  Källa: http://badplatsen.smittskyddsinstitutet.se

 • Skärmbilder på exporter

  2011-05-27

  Under Uttag -> Exporterabasdata ->Innehållsförteckning finns nu Skärmbilder på exporterna. Dessa är till hjälp för dem som skall exportera för att kunna se hur den exporten kommer att se ut som man väljer.

 • Senaste uppdateringar i VISS

  2011-05-09
  • Sidan för områdesstatistik har fått ny layout.
  • Träfflistan på snabbsök kommer numera i bokstavsordning.
  • Du kan välja att sortera träfflistan efter rubrikerna.
  • Referensregistret är rensat på dubletter.
 • WMS-tjänster

  2011-03-31

  Nu finns vattenförekomsterna med utvalda klassningar från VISS tillgängliga som wms-tjänster. Det finns fem olika tjänster och det är Statusklassningar, Kvalitetsfaktorer, Miljökvalitetsnormer, Miljöproblem samt Riskklassningar. Mer information finns på http://www.gis.lst.se/lstgis/wms.asp

 • Nya VISS är uppe

  2011-03-22

  8:30 den 22/3 bytte VISS utseende till det som ni nu ser.

  Vi hoppas att det ger ett enklare, snyggare och mer användarvänligt utseende.

 • Uppdaterad miljöövervakningsinformation

  2011-03-21

  Länsstyrelserna och de nationella datavärdarna lägger ner ett stort arbete på att uppdatera och kvalitetssäkra miljöövervakningsinformationen i VISS. De flesta länsstyrelser är färdiga med sitt arbete och de nationella datavärdarna håller på som bäst. Miljöövervakningen är nu registrerad på samma sätt som i andra nationella register. Det finns för närvarande 348 övervakningsprogram registrerade i VISS. Ungefär 60 % av dessa är för recipientkontroll i någon form och 30 % för regional miljöövervakning.

 • VISS stänger 18/3

  2011-03-09

  Fredagen den 18/3 kommer VISS att stängas för redigering och vara stäng fram till 22/3. Detta innebär att ingen ny data eller klassningar kommer kunna läggas till. Söka och titta i VISS kommer att fungera som innan. Detta för att vi ska kunna föra över data till det nya systemet som lanseras den 22/3.

 • Nytt VISS ger dig mer!

  2011-02-15

  På Världsvattendagen den 22 mars lanseras en ny version av VISS. Förutom ett snyggare utseende har systemet utvecklats för dig som användare.

  Bland annat kommer du att kunna skapa en egen profil med genvägar till dina favoritvattendrag, GIS-tjänsten Vattenkartan blir integrerad och exporten av data förenklas. Vi ser fram emot våren och nya VISS!


 • Kvalitetssäkring av miljöövervaking

  2010-10-29

  Under en period i höst kommer miljöövervakningsdelen att försvinna i VISS och Vattenkartan, på grund av att det genomförs ett omfattande kvalitetssäkringsarbete på övervakningsmaterialet. Vi kommer medela när vi anser att Miljöövervaking är kvalitetssäkrad.


  VISS-Center


 • Nytt infomaterial!

  2010-10-06

  VISS och Vattenkartan är under ständig utveckling och just nu sker en hel del stora förändringar usteende- och sökmässigt.

  Därför har vi valt att avvakta med att ta fram utbildningspaket till Vattenkartan och VISS. till Fram till dess finns följande material att hämta hem från Vattenmyndigheternas hemsida:


  Allt om ditt vatten

  En kortfattad broschyr om vad VISS är och vad man kan hitta för information i VISS.

  Målgrupp: En bred allmänhet. Folk som inte vet något om VISS, men gärna vill veta mer.

  Format: A5, 4 sidor.


  Hitta ditt vatten - en handledning

  Denna folder ger en handledning i hur man söker i Vattenkartan och VISS och vad man kan hitta för information där.

  Målgrupp: Nya användare som ska jobba i VISS och Vattenkartan och vill ha en introduktion i systemet. Även gamla användare kan ha viss nytta av detta material, eftersom det har skett en del förändringar.

  Format: A4, 8 sidor.


  VattenInformationsSystem Sverige - VISS. En manual för att söka information om vatten.

  Detta är en teknisk manual i hur du söker i VISS. Manualen håller på att uppdateras med nya skärmdumpar och kommer snart att finnas på Vattenmyndigheternas hemsida att ladda hem.

  Målgrupp: Alla som arbetar dagligen i VISS.

  Format: A4 cirka 40 sidor


  Allt material hittar du här:

  http://www.vattenmyndigheterna.se/vattenmyndigheten/Gis+och+kartor/viss.htm


 • Bugg exporter

  2010-06-29

  Just nu så kraschar exporterna. Våra tekniker håller på att titta på det och vi uppdaterar så fort vi löst problemet.


  /VISS-Centrum

 • Nyheter i VISS

  2010-06-24

  Sök enkelt

  - Visa resultat på karta har nu en Googel Maps karta.

  - I Googel Map kartan kan man kolla på Skyddade områden och statusklassningar genom att välja dessa i rulllistorna.


  Avancerat sök

  - Delområde har flyttats till rullistan Arbetsområde. Här kommer det troligen att komma fler typer av geografiska skärningar.

  - På Sök vatten sidan kan man göra ett urval om ett vatten ingår i ett skyddat område.

  - Ny Sökflik som för att söka ut skyddade områden och presentera dem.


  Vattendsidorna

  - Skyddade områden presenteras på ett nytt sätt.

  - MKN finns det uppgift om vilken områdestyp ett skyddat område är.

  - Parametern Allmän beskrivning kan ersättas med en tydligare Allmänbeskriving.

  - I Googel Map kartan kan man kolla på Skyddade områden och statusklassningar genom att välja dessa i rulllistorna.


  Verktyg-Exportera basdata

  - Miljökvlitetsnormer med miljöproblem finns nu som publik export.


  /VISS-Centrum


 • Uppdatering av VISS

  2010-06-22

  Vi kommer idag att uppdatera VISS. Så det kommer vara ett stopp under eftermiddagen. Det är en hel del förändingar som manuellt måste korrigeras så därför kommer VISS se lite konstigt ut under några dagar till adminsitratörerna fixat till det. Tex kommer det finnas rubriker på engelska mm.


  MVH

  VISS-Center

 • Nyheter i viss

  2010-03-23

  - Google maps - Sök enkelt, vattensidorna, mätpunktsidorna och Övervakningssidorna


  - Miljökvalitetsnormer-beslutsunderlag kan exporteras på verktyg-> exporterabasdata.


  - Områden - Parametermateris - Jämföra två parameter klassningar mot varandra


  - Miljökvalitetsnorm i pdf- exporten på vatten - I pdf exporten får man ut hela miljökvalitetsnormen.


 • Miljökvalitetsnormer i VISS

  2009-12-17

  Nu finns Miljökvalitetsnormer(MKN) för alla vattenförekomster i Sverige i VISS.


  Dels finns de på vattenförekomst sidorna och dels kan man exportera ut dem i Excel via Verktyg->Exportera->Exporterabasdata->MKN


  /VISS-Center

 • Mätpunkter

  2009-12-01

  I och med uppdateringen av vattenförekomster så har mätpunkter som hört till en borttagen eller delad vattenföekomst tappat sin vattentillhörighet. Så man behöver se över om det finns mätpunkter som skall kopplas om.


  /VISS-Center

 • Nya funktioner på Sök enkelt

  2009-03-13

  Nu går det att få statistik på statusklassningen för ett Område. Man kan söka på kommun, län, huvudavrinningsområde, delområde, distriktsindelning och Vattenmyndighet.


  Tabellerna kan exportera ut till Excel.


  /VISS administratörerna

 • Planerat stopp

  2009-02-11

  Torsdag 12/2 kommer det inte vara möjligt att nå VISS från 09:00 till ca 12:00. Detta beror på att vi kommer att flytta databasen till en ny server vilket innebär bättre prestanda i fortsättningen

  -Visscetrum

 • Nytt söksätt

  2009-01-16

  I de fem tidigare vattendistrikt som har funnits har sex nya distrikt tillskapats så att det nu finns 11 distrikt. De nya distrikten är gemensamma distrikt med Finland och Norge. Tillföljd av detta har söksättet i VISS förändrats.


  Under Vattenmyndighet söker du på allt vatten som respektive Vattenmyndigheten ansvarar för även de vatten som ligger i de nya distrikten.


  Precis som tidigare kan du även söka på distrikt, län, kommun, huvudavrinningsområde, delområde, vattekategori och fritext


 • Nytt distrikt

  2008-12-08

  Det Internationella distriktet Glomma (Enningidalsälven 112, Kustområdet 112/113, Glomma 113) finns nu i VISS. Ansvarig myndighet är Västerhavet.

 • Nya Vattenförekomster

  2008-12-08

  De nya vattenföreomsterna är nu inmatade i VISS. VISS-Centrum plockar ut de data som finns på de vattförekomster som skall bort och skickar dessa till berörda beredningsekritariat.


  Beredingskritariaten som har nya vattenförekomster klassar detta i en importfil och kontakter aktuell Vattenmyndighet för att importera klassningen.

 • VISS Uppdaterat

  2008-11-10

  VISS är nu uppdaterats. Mer information kommer om vad som är nytt.

 • VISS Uppdaterat

  2008-10-14

  VISS är nu uppdaterat med en ny version. Versionen innhåller en del prestanda förbättringar samt den del andra små förändringar.

 • Klassningar i Vattenkartan

  2008-06-23

  Det går nu återigen att se klassningar i Vattenkartan. Öppna Vattenkartan och välj en av flikarna där det står "Status/Risk XXX (VISS)" och klicka för de klassningar du är intresserad av. Klassningarna uppdateras varje natt från VISS.

 • Nya grundvattenförekomster

  2008-06-19

  Grundvattenförekomster uppdaterade, nya tillagda och en del borttagna 3053 grundvattenförekomster finns nu för hela Sverige.

 • OBS! VISS-Handläggare

  2008-04-22

  Nyheter på VISS finns som både publika och interna nyheter. De interna nyheterna är mer av teknisk karaktär t ex att importmallen är uppdaterad, buggar, nya parametrar osv. De interna nyheterna syns bara om man är inloggad. Så ta gärna som vana att logga in på första sidan och kolla om det finns några interna nyheter.


  Hälsningar

  VISS Administratörerna

 • VISS uppdateras

  2008-03-19

  VISS uppdateradas till senaste versionen under eftermiddagen.

  De förändringar som gjorts är till stor del förändringar av gränssnitt, buggrättningar och optimeringar.

 • VISS uppdaterades

  2008-03-12

  VISS uppdaterades till senaste versionen.

  De förändringar som gjorts är till stor del förändringar av gränssnitt, buggrättningar och optimeringar.

 • Sökproblem

  2008-03-12

  Det har visat sig att sökningarna inte alltid fungerar.

  När man väljer t.ex. vattenkategori så "hänger" sig sidan, och den lilla "snurran" som visar att den jobbar verkar aldrig bli klar.

  Anledningen till detta är att sidan ligger sparad i de proxy-servrar som all trafik går igenom, och den sida som klienterna (användarna) får alltså inte stämmer överens med den sida som egentligen ligger på viss.

  Tyvärr är det inte mycket man kan göra åt detta, mer än att vänta på att proxy-servrarnas "cache" skall uppdateras vilket den gör automatiskt efter en viss tid.

  För att säkerställa att sidan inte ligger sparad hos de enskilda klienterna rekommenderas att man själv tömmer den inbyggda cachen i t.ex. Internet Explorer.

  Detta görs under menyn Verktyg.

  Välj "Internet alternativ"

  Där finns en knapp (i mitten av dialogen som visas upp) som heter med "Ta bort filer" i sektionen "Tillfälliga internetfiler"

  Om man klickar på denna knapp får man en fråga om man verkligen vill radera de tillfälliga filerna.

  Svara Ja på detta.

  I bekräftelserutan finns även en checkbox som heter "Ta bort allt offline innehåll"

  För säkerhets skull, genomför raderingen 2 gånger, en med checkboxen ikryssad och en utan.

 • Manual för VISS och Vattenkartan uppdaterad

  2008-01-28 Manual för VISS och Vattenkartan uppdaterad.
 • Nu går det att följa statusklassningen i vattenkartan!

  2007-10-31

  Genom en direktkoppling mellan VISS och vattenkartan går det nu att se klassningar för ett urval av kvalitetsfaktorer under fliken "Status/risk".

  Observera att bedömningar som har statusen "Internt arbetsmaterial" inte syns i vattenkartan.

 • Grundvattenförekomster uppdaterade

  2007-10-23

  Grundvattenförekomster uppdaterade och nya tillagda. 3435 grundvattenförekomster finns nu för hela Sverige

 • Nya id vattendrag

  2007-06-26

  ID-sättning för vattendrag ändrad för de tre södra distrikten. Numera sätts ID utifrån centrumkoordinaten för vattendraget, inte utloppskoordinaten som tidigare. Den f.d. id-beteckningen kan hittas bl.a. i Vattenkartan för skiktet med vattendrag.

 • Nya delavrinningsområden

  2007-06-20

  Nya delavrinningsområden från SMHI (tidigare 12984 st. - nu 17284 st.) inlagda i VISS och Vattenkartan.

 • VISS uppdaterad

  2007-06-15

  VISS uppgraderad till ny version. Några förbättringar:

  - På varje vatten och station kan man dra ut en rapport på alla klassningar.

  - Personliga rättigheter är möjliga att se.

  - Exportera sökresultat till Excel.

  - Rättigheter att ändra på övervakningsprogram går att knyta till en eller flera personer.

  -Möjlighet att skapa områden baserat på delavrinningsområden och kustvattenförekomster för att sätta rättigheter och få rapporter.


 • Artikel 8 rapporterad

  2007-03-22

  Sveriges rapportering till EU av artikel 8 enligt vattendirektivet (miljöövervakning i vatten) genomfördes direkt från VISS till WISE via en XML-export.

 • VISS i drift

  2006-10-01