Meny

Beskrivning
Recipientkontroll för Northland Resources AB gruva och anrikningsverk i Kaunisvaara, Pajala. Kontrollprogrammet gäller för byggnations- och anläggningsarbeten från 2011. En del stationer är undersökta tidigare i samband med miljökonsekvensbeskrivning av verksamheten.
Godkänd
2012-09-21 10:29
Sötvatten
Löpande program
Northland resources AB
RK, Recipientkontroll
2011
-
Pågående
Norrbotten
2012-03-02 12:44
2015-02-20 15:56

Recipientkontroll Tapuligruvan och Kaunisvaara anrikningsverk
Undersökningstyper Vattenkemi i sjöar Vattenkemi i vattendrag
Startår 2011 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Syrgasförhållanden 0 - 5 gånger per år Northland Resources AB
Olika frekens på olika stationer, vissa provtas veckovis.
Syrgas 0 - 5 gånger per år Northland Resources AB
Olika frekens på olika stationer, vissa provtas veckovis.
Kemisk syreförbrukning, Mn 0 - 5 gånger per år Northland Resources AB
Olika frekens på olika stationer, vissa provtas veckovis.
Ljusförhållanden 0 - 5 gånger per år Northland Resources AB
Olika frekens på olika stationer, vissa provtas veckovis.
Grumlighet 0 - 5 gånger per år Northland Resources AB
Olika frekens på olika stationer, vissa provtas veckovis.
Näringsämnen 0 - 5 gånger per år Northland Resources AB
Olika frekens på olika stationer, vissa provtas veckovis.
Totalkväve 0 - 5 gånger per år Northland Resources AB
Olika frekens på olika stationer, vissa provtas veckovis.
Totalfosfor 0 - 5 gånger per år Northland Resources AB
Olika frekens på olika stationer, vissa provtas veckovis.
Ammonium 0 - 5 gånger per år Northland Resources AB
Olika frekens på olika stationer, vissa provtas veckovis.
Järn 0 - 5 gånger per år Northland Resources AB
Olika frekens på olika stationer, vissa provtas veckovis.
Mangan 0 - 5 gånger per år Northland Resources AB
Olika frekens på olika stationer, vissa provtas veckovis.
TOC 0 - 5 gånger per år Northland Resources AB
Olika frekens på olika stationer, vissa provtas veckovis.
Nitrat + nitrit 0 - 5 gånger per år Northland Resources AB
Olika frekens på olika stationer, vissa provtas veckovis.
Fosfat 0 - 5 gånger per år Northland Resources AB
Olika frekens på olika stationer, vissa provtas veckovis.
Prioriterade ämnen 0 - 5 gånger per år Northland Resources AB
Olika frekens på olika stationer, vissa provtas veckovis.
Kadmium och kadmiumföreningar 0 - 5 gånger per år Northland Resources AB
Olika frekens på olika stationer, vissa provtas veckovis.
Bly och blyföreningar 0 - 5 gånger per år Northland Resources AB
Olika frekens på olika stationer, vissa provtas veckovis.
Nickel och nickelföreningar 0 - 5 gånger per år Northland Resources AB
Olika frekens på olika stationer, vissa provtas veckovis.
Temperaturförhållande 0 - 5 gånger per år Northland Resources AB
Olika frekens på olika stationer, vissa provtas veckovis.
Temperatur 0 - 5 gånger per år Northland Resources AB
Olika frekens på olika stationer, vissa provtas veckovis.
Särskilda förorenande ämnen 0 - 5 gånger per år Northland Resources AB
Olika frekens på olika stationer, vissa provtas veckovis.
Krom 0 - 5 gånger per år Northland Resources AB
Olika frekens på olika stationer, vissa provtas veckovis.
Zink 0 - 5 gånger per år Northland Resources AB
Olika frekens på olika stationer, vissa provtas veckovis.
Koppar 0 - 5 gånger per år Northland Resources AB
Olika frekens på olika stationer, vissa provtas veckovis.
Salthaltsförhållanden 0 - 5 gånger per år Northland Resources AB
Olika frekens på olika stationer, vissa provtas veckovis.
Konduktivitet 0 - 5 gånger per år Northland Resources AB
Olika frekens på olika stationer, vissa provtas veckovis.
Försurning 0 - 5 gånger per år Northland Resources AB
Olika frekens på olika stationer, vissa provtas veckovis.
pH 0 - 5 gånger per år Northland Resources AB
Olika frekens på olika stationer, vissa provtas veckovis.
Alkalinitet 0 - 5 gånger per år Northland Resources AB
Olika frekens på olika stationer, vissa provtas veckovis.
Sulfat 0 - 5 gånger per år Northland Resources AB
Olika frekens på olika stationer, vissa provtas veckovis.
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 0 - 5 gånger per år Northland Resources AB
Olika frekens på olika stationer, vissa provtas veckovis.
Arsenik 0 - 5 gånger per år Northland Resources AB
Olika frekens på olika stationer, vissa provtas veckovis.
Klorid 0 - 5 gånger per år Northland Resources AB
Olika frekens på olika stationer, vissa provtas veckovis.
Kalcium 0 - 5 gånger per år Northland Resources AB
Olika frekens på olika stationer, vissa provtas veckovis.
Kobolt 0 - 5 gånger per år Northland Resources AB
Olika frekens på olika stationer, vissa provtas veckovis.
Kalium 0 - 5 gånger per år Northland Resources AB
Olika frekens på olika stationer, vissa provtas veckovis.
Natrium 0 - 5 gånger per år Northland Resources AB
Olika frekens på olika stationer, vissa provtas veckovis.
Suspenderade ämnen 0 - 5 gånger per år Northland Resources AB
Olika frekens på olika stationer, vissa provtas veckovis.
Absorbans 0 - 5 gånger per år Northland Resources AB
Olika frekens på olika stationer, vissa provtas veckovis.
Magnesium 0 - 5 gånger per år Northland Resources AB
Olika frekens på olika stationer, vissa provtas veckovis.