Meny

Beskrivning
Undersökningarna i Upperudsälvens avrinningsområde är uppdelade i basprogram och specialundersökningar. Nuvarande kontrollprogram har varit gällande sedan 2002.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Dalslands kanals Vattenvårdsförbund
SRK, Samordnad recipientkontroll
1968
-
Pågående
Värmland
Västra Götaland
2011-02-21 11:03
2011-02-21 15:11
  Namn EU-ID Programspec. namn Programspec. ID Vatten Huvudavrinningsomr.
1 Foxen, djupområde SE659300-127600 Foxen, djupområde VF5 Stora Le/Foxen-Foxen Göta älv
2 Foxen, norr SE660240-127660 Foxen, norr VF4 Göta älv
3 Foxens utlopp, landsvägsbron SE658397-127781 Foxens utlopp, landsvägsbron Le1 Upperudsälven Göta älv
4 Järnsjön, djupområde SE658620-129660 Järnsjön, djupområde J2 Järnsjön Göta älv
5 Köpmannebro, gamla landsvägsbron SE652205-130917 Köpmannebro, gamla landsvägsbron 18 Upperudsälven Göta älv
6 Laxsjön västra djupområde SE654430-129635 Laxsjön västra djupområde 5 Laxsjön Göta älv
7 Laxsjön östra djupområde SE654530-129840 Laxsjön östra djupområde 6 Laxsjön Göta älv
8 Laxsjöns utlopp, järnvägsbron SE654031-129719 Laxsjöns utlopp, järnvägsbron 7 Upperudsälven - mellan Laxsjön och Råvarp Göta älv
9 Lelång, centralt djupområde SE656470-128975 Lelång, centralt djupområde Le4 Lelång Göta älv
10 Lelångs utlopp, landsvägsbron SE655087-129475 Lelångs utlopp, landsvägsbron 1a Upperudsälven - mellan Lelång och Bengtsbrohöljen Göta älv
11 Norra Upperudshöljens utlopp SE652570-130526 Norra Upperudshöljens utlopp 13a Upperudsälven - mellan Åklång och Svanefjorden Göta älv
12 Råvarpen, djupområde SE653370-130195 Råvarpen, djupområde Råvarp Göta älv
13 Silbodalsälven, vid Ruus verkstad SE659055-129065 Silbodalsälven, vid Ruus verkstad År1 Silbodalsälven Göta älv
14 Stora Le syd SE653830-127670 Stora Le syd SL1 Stora Le Göta älv
15 Stora Le, norr SE657620-127360 Stora Le, norr SL3 Stora Le Göta älv
16 Svärdslångs utlopp, gamla bron SE654966-129733 Svärdslångs utlopp, gamla bron Sk1 Vattendrag mellan Svärdlång och Laxsjön Göta älv
17 Töcks utlopp, töcksfors SE660550-127530 Töcks utlopp, bron uppströms kraftverket Tö1 Töck Göta älv
18 Västra Silen, djupområde SE657900-129060 Västra Silen, djupområde År5 Västra Silen Göta älv
19 Västra Silen, norr SE658915-129015 Västra Silen, norr År3 Västra Silen Göta älv
20 Västra Silens utlopp, Skifors SE656305-129628 Västra Silens utlopp, Skifors Si2 Vattendrag mellan Västra Silen och Svärdlång Göta älv
21 Åklångens utlopp, intaget till kraftverket SE652711-130383 Åklångens utlopp, intaget till kraftverket 10 Upperudsälven - mellan Åklång och Svanefjorden Göta älv
22 Östra Silen, V Egenäs SE656980-129980 Östra Silen, V Egenäs ÖS Östra Silen Göta älv
23 Östra Silens utlopp, uppströms kraftverket SE656742-129568 Östra Silens utlopp, uppströms kraftverket Si1 Karlsforsälven - mellan Östra och Västra Silen Göta älv