Meny

VattenInformationsSystem Sverige

VISS (VattenInformationsSystem Sverige) är en databas med alla Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten. VISS finns för dig som dagligen arbetar med vattenfrågor. Informationen är också tillgänglig för allmänheten, alla ska ha möjlighet att vara delaktiga i arbetet för ett bättre vatten.

Mycket av informationen som finns i VISS kan vara svår att förstå om man inte är insatt i alla termer som används inom vattenförvaltningen. Därför finns VISS-hjälp som förklarar olika begrepp.
Länk till VISS-Hjälp. 

På vattenmyndigheternas webbplats kan du läsa mer om hur arbetet med vattenförvaltningen fungerar.
Länk till vattenmyndigheterna.  

Tillgång till dataunderlag

Tillgång till dataunderlag

Om kartpublicering, WMS:er, shapefiler, exporter och API

VISS-kartan

Viktig information om kartan inte fungerar

Bakgrundskartan i VISS-kartan har bytts ut. Om du får ett felmeddelande när du öppnar kartan måste du rensa webbläsarens cache, det behöver bara göras en gång.

Sök i kartan

I vattenkartan kan du hitta geografisk information som berör sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten i Sverige

Till kartan